Bestuursuitbreiding

Het doet ons genoegen jullie mede te delen dat wij er in geslaagd zijn voor de paviljoen commissie een voorzitter te hebben gevonden. Na het vertrek van Monique Polman om privéredenen bleek er toch een grote behoefte te zijn een nieuwe voorzitter te vinden. Om Burghard noch nader voor te stellen lijkt ons overbodig. Hij is al jaren zeer actief, eerder al bestuurder,  in onze club en verzorgd tot op heden onze ledenadministratie.

Aan regelgeving conform de statuten, artikel 11 lid 3, wordt voldaan. Daar is benoemd dat het bestuur melding dient te doen van het voornemen tot benoeming van een bestuurder. Wij gaan er vanuit dat jullie geen bezwaar hebben tegen dit voorgenomen besluit. In de ALV begin 2024 zal een en ander nader geformaliseerd worden.

Wij wensen Burghard en de paviljoen commissie heel veel succes.