Lidmaatschappen

Logo TPC Boshoven

 

Wachtlijst Padel en combileden.

Door de enorme groei van ons ledenaantal zijn we op dit moment helaas genoodzaakt om tijdelijk een Padel ledenstop te hanteren. Jij kan je als Padellid of combilid aanmelden en dan word jij op de wachtlijst geplaatst. De ledenadministratie zal contact met jou opnemen zodra jouw inschrijving op de wachtlijst kan worden omgezet naar een actief lidmaatschap.

Uiteraard blijft het wel mogelijk je in te schrijven als tennislid van onze vereniging.

T.P.C.B.:Tennis- en Padelclub Boshoven, circa 500 leden (~100 jeugdleden), gelegen op het sportpark Boshoven, adres: Vrakkerveld 4 te Weert.
Banen:5 kunstgras-zandbanen met verlichting en 1 miniveldbaan.
Per 1 juli 2021 hebben wij ook 2 padelbanen.
Paviljoen:De club heeft een eigen mooi clubgebouw met kleedruimtes en een kantine; ieder seniorlid (vanaf het jaar dat je 18 wordt) is verplicht twee maal per jaar een bardienst te verrichten, alsmede het IVA certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) online te behalen. Dit kan via deze link
Informatie:Mededelingen worden gedaan via de website  www.tpcboshoven.nl
Gelieve daartoe regelmatig de website te raadplegen.
Lidmaatschap:Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari t/m 31 december van enig jaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd (vóór 1 december van enig jaar) loopt het lidmaatschap automatisch door voor 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van de contributie plaats. Het senior lidmaatschap houdt automatisch in dat het lid een toegangssleutel aanschaft. Junior leden kunnen deze sleutel ook aanschaffen. Deze sleutel wordt uitgegeven door de ledenadministratie, en dient dan ook pas betaald te worden.
KNLTB:Ieder lid van TPC Boshoven is automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).
Training:Alleen leden van TPC Boshoven kunnen binnen de club tennis- en/of padeltraining krijgen. U krijgt een nota van TML welke je dient te betalen, na ontvangst van de factuur, aan TML.

Inschrijfgeld

Junioren€    10,00
Senioren€    10,00

Borg Toegangssleutel 

Deze Toegangssleutel, die toegang geeft tot het park en de kleedlokalen, wordt op aanvraag uitgegeven door de Ledenadministratie en dient dan d.m.v. pin betaald te worden. Kosten € 10,00. 
Senioren LET OP: Deze Toegangssleutel heb je ook nodig om je bardiensten uit te kunnen voeren. Bij begin en einde bardienst gebruik je de Toegangssleutel om het park en het paviljoen te openen en ook weer te SLUITEN!

Contributie

Contributie vormenJuniorSenior
Tennis € 60,00€ 145,00
Padel€ 60,00€ 145,00
Tennis & Padel€ 90,00€ 195,00
80+ (idem Junior)  € 60,00
Niet spelende leden€ 30,00 € 30,00

Junioren:    Zij die op 1 januari van het tennisseizoen nog geen 17 jaar zijn.
Senioren:   Zij die vóór 1 januari van het tennisseizoen 17 jaar of ouder zijn.

Word je lid vóór 1 april, en ben je 18 jaar of ouder, dan dienen in dat jaar 2 bardiensten “gedraaid” te worden. Lid vóór 1 augustus dan in lopend jaar 1 bardienst en lid na 1 augustus geen bardienst in het jaar van aanmelding.  Voor verder info over bardienst draaien zie hier.

Bardienst nieuwe Senior-leden:

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK; IVA certificaat:

Degene die bardienst “draait”, dient te kunnen aantonen dat hij of zij de IVA instructie heeft gehaald. De club dient daartoe een afschrift van het certificaat in het paviljoen beschikbaar te hebben. Het IVA-certificaat behaal je online via deze link Via de link kom je terecht in een e-learning omgeving waarin je handvatten geboden krijgt om verantwoord alcohol te schenken in onze sportkantine. Wanneer je de e-learning doorlopen hebt kan je de toets maken. 

Betalingen:

Penningmeester TPC Boshoven  – Rabobank: NL33RABO0166913472

Lidmaatschappen senioren

Lidmaatschappen junioren

Lidmaatschap senioren
TPC BoshovenTennisPadelTennis & padel 
Hele seizoen €             145,00 €             145,00 €             195,00
januari €             145,00 €             145,00 €             195,00
februari €             145,00 €             145,00 €             195,00
maart €             145,00 €             145,00 €             195,00
april €             131,00 €             131,00 €             176,00
mei €             116,00 €             116,00 €             156,00
juni €             102,00 €             102,00 €             137,00
juli €               87,00 €               87,00 €             117,00
augustus €               73,00 €               73,00 €               98,00
september €               58,00 €               58,00 €               78,00
oktober €               44,00 €               44,00 €               59,00
november €               29,00 €               29,00 €               39,00
december €               15,00 €               15,00

 €               20,00

Lidmaatschap Junioren
TPC BoshovenTennisPadelTennis & padel 
Hele seizoen €               60,00 €               60,00 €               90,00
januari €               60,00 €               60,00 €               90,00
februari €               60,00 €               60,00 €               90,00
maart €               60,00 €               60,00 €               90,00
april €               54,00 €               54,00 €               81,00
mei €               48,00 €               48,00 €               72,00
juni €               42,00 €               42,00 €               63,00
juli €               36,00 €               36,00 €               54,00
augustus €               30,00 €               30,00 €               45,00
september €               24,00 €               24,00 €               36,00
oktober €               18,00 €               18,00 €               27,00
november €               12,00 €               12,00 €               18,00
december €                 6,00 €                 6,00 €                 9,00

Opzegging:

Het lidmaatschap van TPC Boshoven kan schriftelijk beëindigd worden d.m.v. een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tpcboshoven.nl). Deze afmelding moet geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Aanmelden:

Aanmelden als lid kan door je aan te melden via de knop “Inschrijven” en het inschrijfformulier in te vullen. 
Pasfoto en IVA ook digitaal aanleveren via inschrijfformulier.