Bestuursleden:

Logo TPC Boshoven

Bernard Padberg

Voorzitter

John Geelen

Penningmeester

Jantine Zwart

Secretraris

Vacant

Paviljoen commissie

Arnold Bieshaar

Tennis commissie

Vacant

Jeugd. Commissie

Vacant

Algemeen Bestuurslid

Logo TPC Boshoven

Vertrouwenspersoon

Carla van de Emde

Vertrouwenspersoon

Ledenadministratie

Burghard Grabert

Ledenadministratie

Commissies:

Logo TPC Boshoven

Tennis commissie

Jeugd commissie

Sponsor commissie

Baan onderhouds commissie