Inschrijving wintercompetitie tennis

Inschrijven voor de Wintercompetitie 2023-2024 is vanaf nu weer mogelijk. De tenniscompetitie start op donderdag 16 november. Klik hier voor alle speeldata.

Inschrijving dient uiterlijk 4 september te zijn ontvangen. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van de inschrijving. Let erop dat je deze ontvangen hebt. Inschrijving dient plaats te vinden via een mail naar tc@tpcboshoven.nl en kan per team of individueel plaats vinden. Geef hierbij naam, huidige speelsterkte en bondsnummer door.

Voor het aanbod zie hier. Bij TPC Boshoven bieden we donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag als competitiedagen aan. Alle competities kennen 7 speelweken.

De technische commissie zal bij de samenstelling van teams de volgende uitgangspunten hanteren.

  1. Je kunt je opgeven als team of als individu.
  2. Spelers die zich individueel opgeven worden voor zover mogelijk geplaatst bij een team van vergelijkbare speelsterkte (voor enkel en dubbel).
  3. Wanneer jij je opgeeft voor de competitie gaat de TC ervan uit dat je op de door jouw gekozen dag in principe vrijwel alle speeldagen beschikbaar bent.

Je kunt je ook opgeven als reserve. Deze spelers worden als eerste benaderd wanneer een vaste teamspeler verhinderd is. Hierbij wordt wel gekeken door de TC of de reserve volgens de KNLTB-regels mag spelen in een team en voldoende niveau heeft om te kunnen invallen.

Voor eventuele verdere vragen over de competitie kunnen jullie terecht bij de competitie leiders:

Tanja Kools                 tel: 06-41831646
Raymond Nuijens       tel: 06-11344269
Bernard Padberg        tel: 06-11244379

De tennis commissie

Inschrijving wintercompetitie padel

Het is alweer tijd voor de inschrijving voor de padel wintercompetitie!

De Wintercompetitie heeft 7  speeldagen en vindt plaats in de maanden november t/m februari
De exacte data vind je hier. 

  • Het betreft de competitie op vrijdag, zaterdag of zondag zie ook het overzicht hieronder.
  • Inschrijven kan per team of individueel of reserve.
  • Aanvangstijd thuiswedstrijden vrijdag 19.00u
  • Aanvangstijd thuiswedstrijden zaterdag en zondag 12.00u
  • Inschrijving van een team is niet vrijblijvend: wanneer we als club een team definitief hebben ingeschreven, moeten de wedstrijden gespeeld worden.  Wanneer dit niet gebeurt riskeren we een boete (225 Euro).

Wanneer jij je opgeeft voor de competitie (anders dan reserve) gaan we ervan uit dat je (vrijwel) alle speeldagen beschikbaar bent.

  • Bij indeling van individuele spelers en/of reserves bij een team wordt rekening gehouden met de speelsterkte. Het kan zijn dat een indiviuele speler niet geplaatst kan worden.
  • Gezien de grote belangstelling is het mogelijk dat niet iedereen/ieder team ingedeeld kan worden. Als te veel teams zich inschrijven wordt door middel van loting bepaald welke teams kunnen worden ingeschreven en welk(e) team(s) afvallen.

De aanmelding moet uiterlijk 15 september bij de Padelcommissie binnen zijn.
Voor eventuele vragen over de padel competitie kun je terecht bij de padel competitieleider: 

Carlo Bosch