Op de algemene ledenvergadering van donderdag 26 januari jl. zijn de volgende besluiten genomen die wij met jullie willen delen.

  1. In het kader van de verdere verduurzaming van ons park is besloten de halogeenverlichting van de tennisbanen te vervangen door Ledverlichting. Hierdoor wordt een energiebesparing gerealiseerd van ca 50%.
  2. Ten behoeve van het baanonderhoud wordt geïnvesteerd in een tractor, waardoor de levensduur van de banen verder wordt geoptimaliseerd.
  3. De ALV heeft besloten, op voorstel ingebracht door de leden, dat de vereniging verder wil investeren in de uitbreiding van de padelbanen. Zodra er meer duidelijk is ten aanzien van het verkrijgen van het voormalig hondenterrein zal het bestuur met een plan komen welke tijdens een bijzondere ALV wordt voorgelegd.
  4. Vanwege de forse prijsstijgingen van bier is met meerderheid van stemmen besloten de volgende prijsverhogingen door te voeren met ingang van 1 februari a.s. Pilsener Jupiler van € 1,85 naar € 2,00 en speciaal bieren van € 2,75 naar € 3,00
  5. Het beleidsplan, huishoudelijk reglement en de baanreglementen Tennis en Padel worden door een commissie die bestaat uit Wilma Clement, Karin Aquina, Luc Krekelberg en Bernard Padberg nader op elkaar afgestemd. Na afstemming worden de documenten geplaatst op het ledenportaal en/of website.
  6. Tijdens de vergadering hebben Karin Aquina en Ruud Pleunis zich bereid verklaard zitting te nemen in de continuïteitscommissie.
  7. De vereniging nog op zoek is naar aanvulling van de bestuursfuncties voorzitter Paviljoencommissie en voorzitter Algemene zaken. Ben je geïnteresseerd meld je dan bij de voorzitter via voorzitter@tpcboshoven.nl voor nadere informatie.

Namens het bestuur van Tennis-en Padelclub Boshoven

Bernard Padberg, voorzitter

Voor de agenda en jaarverslagen verwijs ik naar onze website. De documenten staan in het beveiligde gedeelte MIJN TCB. Via deze link kun je de betreffende documenten inzien.

Het bestuur