Onderzoek mogelijke uitbreiding padelbanen

In de bestuursvergadering van 15 september jl. heeft het bestuur in aanwezigheid van een lid van de padelcommissie een separate commissie benoemd voor het uitwerken en onderzoeken van een mogelijke uitbreiding van de padelbanen.

Het bestuur wil dat er een zorgvuldig onderzoek wordt uitgevoerd waarin alle aspecten die te maken hebben met een mogelijke uitbreiding grondig worden onderzocht. Het behelst niet alleen de uitbreiding van de padelbanen maar ook de impact die dit heeft op onze voorzieningen zoals paviljoen, sanitaire voorzieningen en de benodigde hoeveelheid vrijwilligers.

De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de padelcommissie en 2 vertegenwoordigers van het bestuur. Deze wordt zo nodig aangevuld met in– en externen indien specifieke expertise noodzakelijk is.

De commissie streeft er naar dat voor de jaarwisseling een plan gepresenteerd kan worden. Wij zullen jullie dan ook rond die tijd informeren over de voortgang.