Ontwikkeling uitbreiding 3 padelbanen status 24 oktober 2023

Op 5 september hebben wij jullie geïnformeerd omtrent de stand van zaken met betrekking tot uitbreiding met 3 padelbanen.
In de tussentijd is er veel gebeurt.

Keuze Padelbouwer.
Er is een programma van eisen geschreven die als leidraad geldt voor de offerte aanvraag bij de diverse padelbouwers.
Er zijn 5 offertes aangevraagd waarvan 3 aanbieders qua prijs, uitvoering en voorwaarden voldoen aan onze criteria.
Op 10 oktober heeft de commissie die hier veel en goed werk heeft verricht het bestuur tekst en uitleg gegeven en het bestuur geadviseerd in de keuze van de padelbouwer.
Op 18 oktober heeft het bestuur onder voorwaarden een overeenkomst en intentie aangegaan met World Padel uit Breda. (voorwaarde is dat wij een onherroepelijke omgevingsvergunning verkrijgen)
Omgevingsvergunning en pachtovereenkomst
De omgevingsvergunning is aangevraagd en door de gemeente bevestigd. Met in achtneming van de wettelijk termijnen wordt de vergunning verwacht begin december. Daarna duurt het nog 6 weken alvorens de vergunning onherroepelijk is (medio januari 2024)
De erfpachtovereenkomst wordt nu voorbereid door de gemeente, verwachting is dat dit medio november is afgerond. Bestuurlijk en ambtelijk hebben wij regelmatig overleg hierover.

Financiering.
Voor de financiering heeft de vereniging een obligatielening uitgezet. In aanvang hadden we 200 obligaties uitgezet die in een recordtijd waren verkocht. Toen is er een 2e lening uitgezet van 150 obligaties, ook die waren snel verkocht. Betekent dat we de financiële kaders veiliggesteld hebben. We willen iedereen die obligaties hebben gekocht hartelijk danken voor het vertrouwen.
Inmiddels zijn de obligaties uitgegeven en zijn alle verplichtingen door de obligatiehouders voldaan.

Tijdspad realisatie.
Op basis van procedure omgevingsvergunning is te verwachten dat de padelbouwer begin februari 2024 kan starten met de aanleg, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.