In oktober hebben wij jullie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot uitbreiding van ons park met 3 padelbanen. De afgelopen 2 maanden is er intensief overleg geweest met de Gemeente Weert en de Bosuil over de juiste positionering van de banen op het door ons te pachten perceel.

Waar hebben we allemaal mee te maken.

  1. Op het door ons te pachten perceel staan nu bomenrijen waarover de Gemeente in het kader van de toekomstige parkachtige omgeving in september 2024 inzichtelijk heeft of deze bomenrijen een meerwaarde hebben. Dit betekent dat de positie van de banen met deze wetenschap is aangepast.
  2. Op het terrein staat ook het oefenlokaal van de Bosuil welke nog de komende jaren in stand blijft. Gemeente en Bosuil voeren overleg over een toekomstige invulling van een oefenlokaal. Betekent dat wij ook hier rekening dienen te houden met bereikbaarheid en parkeerfaciliteit van de gebruikers van het oefenlokaal.
  3. Gemeente, Bosuil en TPC Boshoven hebben daarover intensief overleg gevoerd er is nu een onderlegger geproduceerd die als uitgangspunt geldt. Zie bijlage het voorstel zoals door de gemeente geproduceerd.
  4. Sedert 1 januari 2023 is de wet Overheid en Markt in werking. Betekent dat gemeenten verplicht zijn om haar grondprijzen beleid ook voor pacht meer marktconform te maken. Betekent ook een forse verhoging van de pachtcanon. Wij zullen zowel bestuurlijk als ambtelijk met de gemeente hierover verder overleg voeren.

Wat betekent dat voor ons tijdpad:

  1. In januari 2024 is voorzien dat de procedure ten aanzien van de pachtovereenkomst wordt afgerond.
  2. Aansluitend kan de gemeente dan ook de omgevingsvergunning verlenen. Wettelijk is een omgevingsvergunning pas onherroepelijk 6 weken na verlening.
  3. Ondanks de wenselijkheid om de banen zo snel als mogelijk te realiseren zijn wij ook gebonden aan wet- en regelgeving. Dus er wordt voorzien dat wij op zijn vroegst 2e helft maart 2024 groen licht hebben. Dan gaat de Padelbouwer aan de slag.

Voor alle adspirant padel(combi)leden betekent dat zij helaas nog iets langer moeten wachten. Wij doen er alles aan wat binnen onze macht ligt om de realisatie zo snel als mogelijk te verwezenlijken.

Wij gaan ervan uit dat wij op de Algemene Ledenvergadering van 23 februari jullie goed nieuws kunnen brengen.