Op 11 juli 2023 is tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen ingestemd met de volgende zaken.

Ø Het financieren van de investering middels een obligatielening waarbij € 100.000,- ( 200 obligaties a € 500,-) gerealiseerd dienen te worden.

Ø De gemeente Weert met ons een pachtovereenkomst sluit voor het voormalig “hondenterrein”.

Ø Wij een onvoorwaardelijke omgevingsvergunning krijgen.

Ø Wij vragen de ALV tevens in stemmen met het volgende:

Als de obligatielening van € 100.000,- voor 1 september is bereikt, wij een 2e obligatielening uitzetten voor een bedrag van € 75.000,- voor het realiseren van een 3e padelbaan.

De stand van zaken is nu als volgt.

Ø De 1e en de 2e obligatielening is vol. Dat betekent dat we in totaal 350 obligaties hebben verkocht, waardoor we 3 padelbanen kunnen realiseren. Een prachtig resultaat waarvoor dank. De betrokkenheid van onze leden met de club is enorm dat siert ons allemaal. Inmiddels is onze penningmeester begonnen met het aanschrijven van de obligatiehouders. (Deze hebben een separate mail ontvangen.)

Ø Op dit moment is de padelcommissie en parkbeheer commissie druk doende met de offertes van de diverse padelbouwers. Men verwacht nadat alle offertes vergeleken zijn aan het bestuur in de 3e week van september een advies uit te brengen.

Ø Als het bestuur het advies overneemt dan kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De afwikkeling bij de gemeente zal zo’n 6 tot 8 weken duren en dan ligt het nog 6 weken ter visie. Dat betekent dat op zijn vroegst in week 50 de vergunning onherroepelijk kan zijn.

Ø Het bestuur gaat dan pas verplichtingen aan als de vergunning onherroepelijk is en de pachtovereenkomst is gesloten.

Ø Op dit moment zijn we bezig met de laatste details te bespreken met de gemeente ten aanzien van de pachtovereenkomst van het voormalig hondenterrein Scool4dogs. Verwachting is dat dit vóór 1 oktober is afgerond.

Dit impliceert dat de realisatie van de 3 padelbanen in Q1 van 2024 gerealiseerd kan worden.

Namens bestuur TPC Boshoven

Bernard Padberg, voorzitter