Voorjaars Competitie Tennis Senioren

Logo TPC Boshoven

De in deling voorjaarscompetitie tennis is bekend: klik hier

De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2023 is vanaf nu weer mogelijk. De tenniscompetitie start op vrijdag 31 maart. Klik hier voor alle speeldata.

Inschrijving dient uiterlijk 24 december te zijn ontvangen. Na inschrijving ontvang je een bevestiging van de inschrijving. Let erop dat je deze ontvangen hebt. Inschrijving dient plaats te vinden via een mail naar tc@tpcboshoven.nl en kan per team of individueel plaats vinden. Geef hierbij naam, huidige speelsterkte en bondsnummer door.

Voor het aanbod zie hier. Bij TPC Boshoven bieden we donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag als competitiedagen aan. Op vrijdag wordt er 5 maal gespeeld. De ene week gemengd. De andere week heren of dames dubbel. De andere competities kennen 7 speelweken.

De technische commissie zal bij de samenstelling van teams de volgende uitgangspunten hanteren.

  1. Je kunt je opgeven als team of als individu.
  2. Spelers die zich individueel opgeven worden voor zover mogelijk geplaatst bij een team van vergelijkbare speelsterkte (voor enkel en dubbel).
  3. Wanneer jij je opgeeft voor de competitie gaat de TC ervan uit dat je op de door jouw gekozen dag in principe vrijwel alle speeldagen beschikbaar bent.

Je kunt je ook opgeven als reserve. Deze spelers worden als eerste benaderd wanneer een vaste teamspeler verhinderd is. Hierbij wordt wel gekeken door de TC of de reserve volgens de KNLTB-regels mag spelen in een team en voldoende niveau heeft om te kunnen invallen.

Voor eventuele verdere vragen over de competitie kunnen jullie terecht bij de competitie leiders:

Tanja Kools                 tel: 06-41831646
Raymond Nuijens       tel: 06-11344269
Bernard Padberg        tel: 06-11244379

De tennis commissie