Extra ALV t.b.v. uitbreiding padelbanen

Logo TPC Boshoven

Kort verslag algemene ledenvergadering inzake uitbreiding padelbanen op 11 juli 2023.

In de afgelopen weken heeft de commissie uitbreiding padelbanen in samenspraak met het bestuur onze leden in alle volledigheid geïnformeerd omtrent de stappen om te komen tot uitbreiding van 2 padelbanen. Dit heeft geleid tot het uitroepen van een algemene ledenvergadering.

Aan de hand van een presentatie worden de leden nader geïnformeerd over de wijze van financiering , financiële consequenties voor de vereniging en de te doorlopen ambtelijke procedures.  Na de presentatie en beantwoorden van vragen van de aanwezige werd aan de leden gevraagd in te stemmen met de volgende scenario’s:

  • Uiterlijk 1 september zijn de beoogde 200 obligaties vergeven. Hetgeen betekend dat er € 100.000,- is opgehaald voor de aanleg van 2 padelbanen.
  • De vereniging een onvoorwaardelijke omgevingsvergunning verkrijgt.
  • De gemeente met de vereniging een pachtovereenkomst sluit waarin ook het voormalig hondenterrein , Scool4Dogs, is opgenomen.
  • Dat er minimaal 100 personen zich aanmelden als padel- c.q. combilid. De huidige stand is dat 107 personen op de wachtlijst staan.
  • Als op 1 september de beoogde € 100.000,- aan obligaties zijn verkocht wij een 2e obligatielening uitzetten voor een bedrag van € 75.000,- voor de aanleg van een 3e baan ( zijnde 150 obligaties)
  • Indien op 1 september de beoogde 200 obligaties niet zijn opgehaald betekent dat de vereniging (bestuur) zich moet beraden op welke wijze de financiering van de 2 padelbanen gerealiseerd kan worden. De ALV heeft hierover besloten dat het bestuur dan een nieuwe ALV moeten uitroepen waar dan een nieuw financieringsplan wordt gepresenteerd.
  • Als dit het geval is betekent dat het veel meer tijd gaat kosten alvorens besluiten genomen kunnen worden.

Informatie over de obligaties of verkochte obligaties  kijk hier
Er wordt nog eens benadrukt dat financiering middels obligaties aantrekkelijk is en snel kan gebeuren waardoor realisatie mogelijk nog in 2023 kan plaatsvinden. En een niet onbelangrijk feit is dat het over de looptijd veel geld bespaart t.o.v. commerciële lening.

Er word door de aanwezige leden gestemd met handopsteking en daarnaast hebben leden ook digitaal gestemd conform de voorwaarden die op 11 juli via een pushbericht op de KNLTB app zijn gecommuniceerd.

Uiteindelijk worden er 96 stemmen uitgebracht waarvan 95 stemmen voor de scenario’s zijn en 1 lid is tegen.

Namens bestuur TPC Boshoven
Bernard Padberg, voorzitter