STAND VAN ZAKEN UITBREIDING 3 PADELBANEN

1. Na een lang en moeizaam traject is er een overeenkomst met de Gemeente over het perceel waar de uitbreiding van de 3 padelbanen gerealiseerd worden
2. Wij gaan de erfpachtovereenkomst 28 februari ondertekenen.
3. Op 5 maart neemt B&W het besluit.
4. Aansluitend wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, welke uiterlijk 9 maart wordt verstrekt.
5. Na afgifte vergunning beginnen de 6 weken waar mogelijk bezwaar kan worden gemaakt.
6. Na 9 maart gaan wij met de Padelbouwer World Padel samen zitten voor het maken van een planning van onze werkzaamheden en de werkzaamheden van de bouwer.
7. Verwacht dat in de week van 15 april de vergunning onherroepelijk is. Aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden.
8. Wij verwachten, bijzonderheden voorbehouden, dat in de week 22 de banen opgeleverd worden.
9. Dat betekent dat vanaf 1 juni de banen in gebruik worden gesteld.

DEFINITIEVE PLAATSBEPALING UITBREIDING 3 PADELBANEN

DEFINITIEVE SITUATIE PERCEEL ERFPACHT